Acasa

Studii la nivel naţional şi internaţional au evidenţiat faptul că de-a lungul timpului, în mediu au fost emise de către diferite surse industriale substanţe de natură organică sau anorganică, care se pot acumula la nivelul fiecărui ecosistem (apă, aer, sol şi subsol). Aceştia au condus la generarea unor efecte negative asupra ecosistemului şi în final asupra omului. Impactul asupra sănătăţii populaţiei este diferit, în funcţie de tipul industriei dezvoltate, de tehnologiile utilizate şi de contextul local (condiţii meteo-climatice, orografie, demografie, etc.).

Proiectul RECOLAND îşi propune dezvoltarea unui sistem care să permită evaluarea riscului asupra sănătăţii populaţiei rezultat ca urmare a contaminării solului cu poluanţi toxici şi persistenţi (PTP). Noutatea sistemului este dată în primul rând de sistemul decizional multicriterial ce se bazează pe planificarea pretabilităţii solului considerând latura economică, dar şi componenta de mediu şi cea de asigurare a calităţii vieţii. Aceste aspecte sunt deosebit de importante în gestionarea şi planificarea teritoriului în zonele poluate istoric din marile arii industriale.

Perioada de desfaşurare: 2010-2013.

Valoarea totală a proiectului este de: 5.936.398,16 lei (din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 5.725.580,00 lei).