Echipa de cercetare

Director de proiect: Diana Mariana Cocârţă – activităţi legate de managementul proiectului şi activităţi de cercetare cu privire evaluarea riscurilor pentru sănătatea populaţiei rezultat ca urmare a contaminării solului cu produse petroliere

Cercetător postdoctoral: Irina Aura Istrate – activităţi de cercetare cu privire la aplicarea metodei electrochimice în docontaminarea solurilor poluate cu produse petroliere

Cercetător postdoctoral: Constantin Streche – activităţi experimentale cu privire la aplicarea metodei electrochimice în docontaminarea solurilor poluate cu produse petroliere

Cercetător postdoctoral: Constantin Stan – activităţi experimentale cu privire la aplicarea metodei electrochimice în docontaminarea solurilor poluate cu produse petroliere

Doctorand: Mihaela Alexandra Stoian – activităţi de cercetare cu privire la dezvoltarea modelului sursă-cale-receptor utilizat în evaluarea riscurilor pentru sănătatea populaţiei asociat contaminării solului cu produse petroliere

Doctorand: Delia-Micaela Dumitru – activităţi de cercetare privind tratarea biologică şi termică a solurilor poluate cu produse petroliere

Cercetător: Radu Tîrsu – activităţi de cercetare privind dezvoltarea aplicaţiei IT realizată în cadrul proiectului