Obiective

Obiectivul proiectul RECOLAND este acela de a dezvolta un sistem decizional multicriterial (sistem informatic) care să permită:

  • evaluarea riscului asupra sanatatii populatiei si utilizarea acestuia ca drept criteriu decizional în stabilirea pretabilitatii solului din zonele poluata istoric sau accidental,
  • identificarea solutiei optime de remediere a solurilor contaminate cu poluanti toxici si persistenti,
  • analiza costurilor de decontaminare a solurilor poluate cu poluanti toxici si persistenti (PTP) pentru sistemele de remediere propuse,
  • stabilirea unor criterii în gestionarea si planificarea teritorului în zonele poluate istoric din marile arii industriale.

Mai exact, utilizând sistemul informatic de analiză de mediu propus, va fi posibilă verificarea capacităţii de utilizare a solului din zonele poluate, pentru construcţii sau agricultură. Modelul dezvoltat va interconecta domenii diferite de cercetare (mediu, sănătate şi tehnologia informaţiei şi comunicării – TIC) în scopul reducerii impactului negativ asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului înconjurător, rezultat ca urmare a contaminării solulurilor cu poluanţi de natură organică sau anorganică.

Cele patru module ale sistemului informatic ce va fi dezvoltat, vor interacţiona în vederea îndeplinirii obiectivului anterior enuntat. Acestea vor fi:

  • Evaluarea Riscului Individual asupra sanatatii populatiei,
  • Identificarea Solutiei Optime de Decontaminare a Solurilor Poluate,
  • Analiza costurilor,
  • Gestiunea Teritoriala în functie de pretabilitatea solului pentru anumite folosinte.