REMPET

Titlu proiect

Fundamentarea deciziei de REMediere a siturilor poluate cu produse PETroliere utilizând modelul sursă-cale-receptor şi analiza cost-beneficiu/REMPET

Sursa de finanţare: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovarii (UEFISCDI)

Cod proiect: PNII-RU-TE2014-4 – 2348 / Contract nr. 354/01.10.2015

Echipa de cercetare

Despre proiect

Proiectul REMPET este finanţat în cadrul Programului “Resurse Umane”, respectiv Proiecte de cercetare pentru stimularea constituirii de tinere echipe de cercetare independente – tip TE.

Cercetarea propusă reprezintă o continuare a proiectului finanţat din fonduri structurale denumit „Sistem decizional multicriterial pentru remedierea siturilor contaminate cu poluanţi toxici şi persistenţi din marile zone industriale”/, Cod competiţie POSCCE-A2-O2.1.2-2009-2, Operaţiunea 2.1.2: Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialşti din străinătate. Practic, ideea de cercetare REMPET a plecat de la feedback-urile primite în cadrul Workshopului Remedierea solurilor contaminate şi evaluarea riscului pentru sănătatea umană, (iunie 2013, Sinaia, Braşov) în cadrul căruia au fost prezentate rezultatele finale ale proiectului: a fost evidenţiată necesitatea identificării soluţiilor de ecologizare a solurilor poluate cu produse petroliere în strânsă legătură cu riscul individual pentru sănătatea populaţiei; acest criteriu care nu a mai fost utilizat până în prezent la noi în ţară, dar, la nivel internaţional a fost demostrat că funcţionează.

Rezumat

Proiectul de cercetare REMPET are drept scop realizarea unui instrument decizional care să ofere soluții raționale și fezabile științific pentru managementul optim al siturilor contaminate cu produse petroliere având drept criterii de selecţie a metodei optime de remediere următoarele aspecte: – evaluarea riscului individual pentru sănătatea populaţiei asociat contaminării solului cu produse petroliere; – analiza costurilor pentru tehnologiile de remediere propuse pentru decontaminare; – identificarea soluţiei optime de remediere a solurilor poluate cu produse petroliere luând în calcul nivelul de acceptabilitate al riscului de 10-6, – planificarea utilizării terenului pentru anumite folosinţe. Utilizând sistemul software de analiză de mediu propus, va fi posibilă verificarea capacităţii de utilizare a solului din zonele poluate cu produse petroliere, pentru următoarele categorii de folosinţe: industrială, comercială, recreaţională, rezidenţială sau chiar agricolă.

Perioada de implementare: 01.10.2015 – 30.09.2017

Valoare contract: 549.700,00 lei

Obiective specifice

Dezvoltarea modelul sursă-cale-receptor şi analiza cost-beneficiu

Experimentarea metodelor de remediere a solurilor poluate cu PP

Testarea instrumentului REMPET: fundamentarea deciziei de remediere a unui sit poluate cu produse petroliere utilizând modelul sursă-cale-receptor şi analiza cost-beneficiu

Activităţi realizate până în prezent şi rezultate obţinute

Diseminare:

Rezultatele activităţilor de cercetare şi dezvoltare experimentală realizate în cadrul proiectului REMPET au fost sintetizate în lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate importante  sau la conferinţe de prestigiu naţionale şi internaţionale.