Rezultate

Conform graficului de rambursare, activitatile proiectului RECOLAND au fost grupate in 10 etape, fiecare dintre acestea continand activitati de cercetare industriala, dezvoltare experimentala, management si informare si publicitate .

Principalele rezultate obtinute in cadrul proiectului sunt :

 • Crearea a 4 noi locuri de muncă pe o perioadă nedeterminată;
 • Crearea a 10 noi locuri de muncă pentru o pe determinată care au fost ocupate cu personal din afara instituţiei gazdă a proiectului;
 • Integrarea cercetătorului din străinătate în cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti – şef de lucrări pe durată nedeterminată;
 • Realizarea a peste 550 de buletine de analiză asociate metodelor de remediere a solurilor poluate testate în cadrul proiectului;
 • Realizarea a peste 15 rapoarte de cercetare cuprinzând anumite faze în derularea proiectului;
 • Completarea infrstructurii de cercetare aferentă Facultăţii de Energetică din Universitatea POLITEHNICA Bucureşti cu echipamente/instalaţii în valoare de peste 100.000 euro;
 • Realizarea unei instalaţii pilot de electroremediere la două scări diferite;
 • Înregistrarea unei cereri de brevet la OSIM pentru instalaţia pilot de electroremediere: Cerere de brevet nr. A/00639 din 26.08.2013 depusă la OSIM în scopul validării şi protejării drepturilor de proprietate asupra procedeului şi instalaţiei pentru aplicarea tehnologiei electro-chimice cu schimbare de polaritate, pentru matricile poluate organic/anorganic (sol, nămol, apă);
 • Realizarea şi înscrierea soft-ului sistem decizional pentru remedierea siturilor contaminante cu poluanţi toxici şi persistenţi din marile zone industriale la ORDA: Certificat de înregistrare în Registrul Naţional al Programelor pe Caculator (RNPC) Seria S5003007 Nr. 06159 din 26.08.2013 cu Anexa I – Program producţie proprie: Sistem decizional multicriterial pentru remedierea siturilor contaminate cu poluanţi toxici şi persistenţi din marile zone industriale (RECOLAND);
 • Realizarea a 20 de articole ştiinţifice publicate în cadrul unor reviste de specialitate dintre care 7 articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI ;
 • Prezentarea unor articole ştiinţifice în cadrul unor conferinţe naţionale şi internaţionale: au fost prezentate peste 25 de articole şiinţifice şi 4 postere;
 • Obţinerea de finanţare pentru cooperare internaţională pe baza rezultatelor proiectului RECOLAND prin intermediul a două proiecte internaţionale de cooperare bilaterală care au fost câştigate în cadrul Programului Capacităţi:
 • Cooperare bilaterală România – Turcia, titlu proiect: Evaluarea siturilor contaminate din punct de vedere al riscului asupra mediului şi sănătăţii oamenilor în scopul reducerii poluării / RISKASSESS, 2013 – 2015, contract nr. 606/01.01.2013, director de proiect Şl.dr.ing. Diana Mariana COCÂRŢĂ;
 • Cooperare bilaterală România – China, titlu proiect:Dezvoltarea de tehnologii termice de tratare a solurilor poluate cu PCB-uri și evaluarea de risc asupra sănătății populației” / SOTREAT, 2013 – 2015, contract nr. 614/01.01.2013, director de proiect Şl.dr.ing. Cora Virgina BULMĂU
 • Crearea unui colectiv în domeniul remedierii solurilor poluate în cadrul Facultăţii de Energetică, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti;
 • Realizarea unui workshop pentru prezentarea rezultatelor proiectului RECOLAND: Remedierea solurilor contaminate şi evaluarea riscului pentru sănătatea umană, 7 iunie, 2013, Sinaia, România;
 • Distribuirea către potenţialii beneficiari ai rezultatelor proiectului a 380 postere şi broşuri conţinând informaţii despre proiect;
 • Distribuirea către potenţialii beneficiari ai rezultatelor proiectului a 180 CD-uri demonstrative de prezentare a rezultatelor proiectului.